VAPZ voor zelfstandigen

Als zelfstandige denkt u maar beter tijdig aan uw pensioen, want met uw wettelijk deel springt u niet ver. Eén van de oplossingen om uw pensioen te spijzen is een VAPZ. Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is dan ook een must voor iedere zelfstandige. Dankzij een (Sociaal) VAPZ betaalt u niet alleen minder belastingen, maar ook minder sociale bijdragen. Binnen het VAPZ kunt u kiezen tussen een ‘gewoon VAPZ’ en een ‘sociaal VAPZ’.

Een Sociaal VAPZ staat u toe om een iets hogere premie fiscaal voordelig te storten en beschermt u ook tegen bepaalde extra risico’s, zoals overlijden en invaliditeit. Daarnaast geniet u een gegarandeerde rente en een winstdeelname.

Als geconventioneerd beoefenaar van een medisch beroep hebt u recht op een jaarlijkse bijdrage vanwege het RIZIV. Die bijdrage moet u gebruiken als premie voor een sociaal VAPZ of voor een polis gewaarborgd inkomen. Daarnaast kunt u zelf een tweede VAPZ nemen, dat u zelf financiert.

Enkele voordelen van een (Sociaal) VAPZ:

  • U geniet een fiscaal voordeel: uw stortingen zijn aftrekbaar als bedrijfslast.
  • U betaalt in totaal tot 64% minder aande fiscus en aan sociale bijdragen.
  • U geniet een héél gunstige eindbelasting bij uitkering op pensioenleeftijd.
  • U betaalt geen premietaks (i.p.v. de 2% taks bij langetermijnsparen).

Klik hier om meer informatie aan te vragen.

 

Veel gestelde vragen

Hoeveel kan ik jaarlijks storten?
U kiest zelf wanneer en hoeveel u betaalt, met een wettelijjke minimumbijdrage van 100 euro op jaarbasis. Het maximum bedraagt 8,17 % van uw inkomen (berekeningsbasis sociale zekerheidsbijdragen) met een absoluut maximum van 3 027,09 euro (9,4 % voor een sociaal VAPZ, met een maximum van 3 482,82 euro). (Cijfers 2015).
Ik ben nog maar net gestart als zelfstandige. Moet ik nu al aan een VAPZ denken?
Het is begrijpelijk dat u als beginnende zelfstandige nog niet onmiddellijk aan een VAPZ denkt, maar u loopt wel het risico dat u VAPZ uit het oog verliest en zo de voordelen misloopt. Nu u alle administratieve zaken afwikkelt is dit het ideale moment om ook VAPZ op te starten. Start met het wettelijk minimum van € 100 per jaar. Dit bedrag kan worden afgetrokken als bedrijfslast, waardoor u minder sociale bijdragen hoeft te betalen. Zodra uw situatie het toelaat stort u een hoger spaarbedrag, en verhogen ook de voordelen. Wij berekenen steeds de maximale jaarpremie op basis van uw inkomen, maar u bepaalt zelf hoeveel en wanneer u jaarlijks spaart.
Wanneer loopt een polis ten einde?
Wanneer u 65 bent, loopt uw polis ten einde en kunt u genieten van uw gespaarde VAPZ-kapitaal. U kunt uw tegoed vervroegd opnemen vanaf 60 jaar.
Wat is het verschil tussen een gewone VAPZ en een Sociaal VAPZ?
In de gewone VAP kunt u tot 8,17% van uw beroepsinkomen storten. Een tweede mogelijkheid is de sociale VAP. U kunt tot 9,40% van uw beroepsinkomen storten. Bijkomende voordelen: Bij het sociaal vap hebt u naast het aanvullend pensioen ook een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid wordt de VAPZ-premie verder door de verzekeringsmaatschappij betaald, en vanaf de dertiende maand ontvangt u een maandelijkse rente. De maximumbijdrage voor de sociale pensioenovereenkomst ligt 15% hoger dan voor het gewone VAPZ. U kan dus méér pensioenkapitaal opbouwen. Uw fiscaal en sociaal voordeel liggen ook hoger dan bij een gewone VAPZ.
Wat is het verschil met langetermijnsparen en pensioensparen?
Voor de meeste zelfstandigen biedt het VAPZ een beter rendement en een hoger fiscaal voordeel dan langetermijnsparen of pensioensparen. De premies voor het VAPZ bieden een fiscaal voordeel aan de marginale aanslagvoet (momenteel maximum 50%, verhoogd met de gemeentetaks). Voor het langetermijnsparen en pensioensparen wordt het belastingvoordeel vanaf 2012 beperkt tot 30%, verhoogd met de gemeentetaks. Hieronder kunt u het maximaal fiscaal voordeel van de verschillende spaarformules aflezen (cijfers op 1 januari 2014):
VAPZ: 3 027,09 euro
Sociaal VAPZ: 3 482,82 euro
Langetermijnsparen: 2 280 euro
Pensioensparen: 940,00 euro
In tegenstelling tot de premies voor het VAPZ, hebben de premies voor langetermijnsparen en pensioensparen geen invloed op de sociale bijdragen.